Green Leaves Mug

£7.00

 

Decorative ceramic mug.  Dishwasher safe. 

12.5cm x 9cm x 8cm